Miłość, Odwaga, Wiara
Poznaj Siebie i swoje możliwości !

Warsztaty Tresury Matrixa w CUDzie Grochowskim

Autor:: In: 27 Lut 2020 Komentarze: 0

Szczegóły wydarzenia


Nasz proces ewolucji metodologicznej każe nam ponownie wylądować w CUDzie Grochowskim w dwóch terminach, by odbyć tam warsztaty, tym razem bogatsze o sposoby pracy z integracją stresu, traum psychicznych, powrotu do normalnego funkcjonowania po zapomnianych, lub rozpamiętywanych wydarzeniach odgrzewanych przez nasz mózg jako stan zagrożenia.
Jednym słowem – jak użyć lęku jako przewodnika po świecie własnej sprawczości i w jaki sposób odkryć działające podprogowo tendencje autodestrukcyjne i samosabotażujące, a następnie użyć ich impetu dla własnego pożytku i wzbogacenia osobistej siły i dojrzałości.

Dzień 1
Dogłębna i całkowita analiza narzędzi psychologicznych TM, opartych na integracji podstawowych obszarów świadomości sterowanych przez pozostałości traum i obecność powtarzalnych, lub obsesyjnych lęków. Proces ten prowadzi w swym toku do uświadomienia sobie pochodzenia w/w traum, a co za tym idzie, do używania tych zdarzeń w sposób jak najbardziej korzystny i komfortowy dla przeżywającego. W sposób dość skrótowy i szybki konfrontujemy sie w tej pracy z własną zdolnoscią pomagania sobie i innym w lokalizowaniu siebie samego we własnym życiu i dostarczaniu sobie narzędzi przydatnych do odważnego życia.

Dzień 2
Wprowadzenie do samoobsługi hipnotycznej oraz neuroświadomej. Głównym zadaniem tego rodzaju pracy jest podniesienie sprawczości psychosomatycznej, oraz wzbudzenie komfortu życia na poziomie nieświadomym, somatycznym, oraz umysłowym poprzez stymulację układu nerwowego za pomocą kontrolowanego płytkiego transu, ruchem i dotykiem do generowania coraz elastyczniejszych połączeń i uruchomienie jego procesu samouczenia się. Skutkami ubocznymi tego procesu jest wzrost sprawności, zwiększenie samodzielności i orientacji w procesach zachodzących w obszarze własnych decyzji i reakcji na bodźce, lepsze używanie własnego umysłu i ciała, oraz obudzenie zdolności wsłuchiwania się w siebie i innych na poziomie sensorycznym i podświadomym.

Cena warsztatu wynosi 650 PLN
W ramach warsztatu dostępna jest również opcja organizacji noclegu. Koszt noclegu liczony jet osobno.
Jeśli masz chęć spróbować zobaczyć siebie w naszej formie pracy ze sobą, wyślij swoje zgłoszenie do naszej organizatorki:
Joanna Żbikowska
e-mail: warstadt.joanna@gmail.com

 

Okno komentarzy jest wyłączone. Przepraszamy.

Inne wpisy