Home Punkty libracyjne czyli – w poszukiwaniu równowagi.

Punkty libracyjne czyli – w poszukiwaniu równowagi.


Szczegóły wydarzenia


Ciało i duch, materia i energia, świat widzialny i nie widzialny. Nasza świadomość porusza się między tymi dwoma stanami skupienia i pod wpływem ich działania doświadcza istnienia. Świadomość to esencja naszego doświadczania, to świadectwo duszy i ciała, to dowód na istnienie. Emocje, doświadczanie, obserwacja, ciągłe zanurzanie i wynurzanie, rozterki, obawy, lęki. To spotkanie będzie o odnalezieniu balansu, to spotkanie będzie o odczuwaniu, to spotkanie będzie o odnalezieniu SIEBIE.