Home Włącz PLAY swojego życia

Włącz PLAY swojego życia


Szczegóły wydarzenia


Łączona inicjatywa Marty Stawnej i Olega Pawliszcze, poprowadzona być mająca w znanym już nam Domu Dźwięku w Poznaniu. Marta jest chodzącym (a nawet tańczącym) dowodem na to jak zauważając siebie i wdrażając w życie odwagę używania przeszkód jako napędu z pozycji odbiorcy przejść do pozycji twórcy. Co jest celem warsztatów takich jak ten. Wraz z Olegiem poprowadzą oni łączony, dwudniowy proces pracy z układem nerwowym inspirowany Metodą Feldenkraisa, NLP i własnymi w tym zakresie doświadczeniami. Praca cielesna zostanie sprzęgnięta z podwyższoną świadomością emocji powiązanych nierozerwalnie z ruchem i odpowiadającymi za ten ruch obszarami układu nerwowego i szkieletarnego. Spróbujemy przyjąć nas samych emocjonalnie i fizycznie jako jeden organizm, z wszystkimi “ograniczeniami” i dzięki metodzie zaprzestania walki ze sobą, rozpocząć nieskończony proces odtwarzania filmu własnego życia w poczuciu wyboru i sprawczości.

Organizator: War-Stadt, Joanna Żbikowska (tam wysyłajcie zgłoszenia):
https://www.facebook.com/J.Zbikowska/

Cena uczestnictwa:
650 PLN
Gospodarz: Dom Dźwięku