Home Złote Myśli Fobiopedagogika

Fobiopedagogika

Dzieci straszone niewidzialnym niebezpieczeństwem i chowane w strachu przed błędami, rozwijają trwałą tendencję do podważania każdej napotkanej radości z wyrażania siebie i własnych przekonań. Głębokie wyparcie własnej tęsknoty do zaufania rodzi alergię do tych, co śmią twierdzić, że coś zrozumieli i coś reprezentują.

Powiązane wpisy