Home Human Design – Krzyże Inkarnacyjne

Human Design – Krzyże Inkarnacyjne


Szczegóły wydarzenia


Krzyż jest najstarszym znanym symbolem ludzkości. Jako znak był odnajdywany na całym świecie w którym przebywali ludzie. Krzyż został również zaadoptowany jako symbol religijny. Krzyż to przecięcie dwóch kierunków, dwóch orientacji, dwóch dróg. Krzyż jest również naturalna formą oznaczenia miejsca na mapie lub oznaczenia wybranej odpowiedzi. Krzyż to podstawowa informacja jaką stworzył człowiek. Każdy z nas jest naznaczony krzyżem, każdy z nas może odczytać przyczynę naznaczenia, każdy z nas może użyć swojego znaku do czerpania przyjemności z tego kim jest. Human Design pozwala zinterpretować informację dotyczącą znaku krzyża każdego człowieka. Porozmawiamy o tym.