Home Raport mniejszości.

Raport mniejszości.


Szczegóły wydarzenia


Kiedy Oleg obawiał się, że jest prześladowany jako ateistyczny reprezentant mniejszości narodowej, był kopany przez całą wioskę, w której mieszkał… W końcu zaakceptował, że będzie całe życie białą wroną, malowanym ptakiem i nigdy nie odnajdzie swojego stada na Ziemi… I wtedy nagle jego narodowość stała się obiektem ciekawości i stał się Oleg interesującym i niepowtarzalnym okazem w pełni korzystającym z wszystkich cech, za które był dotychczas wykluczany.. Muzykalność wschodniosłowiańska, języki, inny typ urody… temperamentu… emocjonalność… Ludzie , dla których Oleg był obrazą praw natury odeszli w cień, co jakiś czas nieśmiało przemykając w czeluściach internetu, pozdrawiając go i odchodząc niezręcznie w swój świat.. Wszyscy, którzy nadchodzą, traktują go najpierw jak interesujący i atrakcyjny okaz, następni – jak dobre narzędzie eksploracji nieznanych rynków, a ostatni, ci, którzy stali się jego rodziną i przyjaciółmi, ci odbierają go całkowicie naturalnie. Jest dla nich całkowicie normalny… Wniosek, który Oleg uzyskał na podstawie swojego życiorysu jest ciekawy… jego raport mniejszości we wniosku podaje, że… prześladowani tworzą prześladowania…